Sıkça Sorulan Sorular

Merak EdilenlerBoğaziçi Teknopark'a, 4691 sayılı kanunda da özellikleri belirtilen Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişiler projeleri ile birlikte başvuru yapabilir.

Boğaziçi Teknopark web sitesinde yukarıda yer alan ön başvuru butonuna tıklayıp başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Proje başvuruları Hakemlerimiz tarafından değerlendirilmekte ve başvurulardan ücret alınmaktadır. Başvuru ücretleri ile ilgili bilgi almak için Boğaziçi Teknopark Yönetimi ile iletişime geçebilir ya da teknopark@bogazici.edu.tr adresinden başvuru ücret bilgisi talebinde bulunabilirsiniz.

Başvurularınız maksimum 1 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Ön başvurular Yönetici Şirket tarafından değerlendirmeye alınır. Başvuru sahibinin nitelikleri ile bölgede yürütmek isteği işlerin, Kanun, Yönetmelik ve Bölge kuruluş amaçlarına uygun olup olmadığı incelenir. Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan başvurular hakem değerlendirmesine sunulur. Hakemler görüşlerini Yönetici Şirkete iletir. Hakem değerlendirmesinden geçen projeler Yönetim Kurulu'na sunulur. Yönetim Kurulu onayı çıkması durumunda proje başvuru sahibi sözleşme için davet edilir.

Hakemler firmanın faaliyet alanında ve faaliyet alanındaki projeleri konusunda uzman akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşur. Akademisyenlerin hakem olarak atanmasında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerine öncelik verilir.

Kira ücretlendirmesi m² başına belirlenmektedir. Kiralar aylık olarak ödenmektedir. Kira tutarı her yıl enflasyon oranına bağlı olarak güncellenmektedir. Ortak kullanım ve hizmet giderlerine ilişkin talep edilen aidat bedeli sabittir.

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden; Bölgede çalışan AR-GE ve tasarım personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2028 tarihine kadar her türlü vergiden; İstisna kapsamında bulunan destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının %10’unu aşmaması kaydıyla her türlü vergiden [Toplam personel sayısı on beşe kadar olan (15 hariç) Bölge firmaları için bu oran yüzde yirmi olarak uygulanır.]; Yine ayni süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden (KDV) müstesnadır. Ayrıca; AR-GE ve tasarım personellerinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı ile Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan AR-GE ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı tamamı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

Daha Fazla Soru İçin Bizimle İletişime Geçin