Kuluçka Merkezi

Boğaziçi Teknopark Kuluçka Merkezi

Boğaziçi Teknopark Kuluçka Merkezimiz, girişimciler ve yenilikçi projeler için eşsiz bir destek ortamı sunar. Fikir aşamasından ticarileşmeye kadar geçen süreçte, mentorluk, modern ofis alanları, teknik altyapı ve finansal kaynaklara erişim gibi çeşitli imkanlar sağlıyoruz. Girişimcilerimize, işlerini büyütmeleri ve sürdürülebilir kılmaları için ihtiyaç duydukları her türlü desteği veriyoruz. Kuluçka Merkezimizde, siz de hayallerinizi gerçeğe dönüştürün ve iş dünyasında fark yaratın.

Boğaziçi Teknopark Kuluçka Merkezinden Hangi Hizmetleri Alabilirsiniz?


Girişimciler İçin;

 • Mentorluk ve Danışmanlık: İş geliştirme, strateji, pazarlama ve finansal planlama konularında uzmanlardan birebir mentorluk ve danışmanlık hizmetleri.
 • Ofis ve Çalışma Alanları: Modern ve tam donanımlı ofis alanları, toplantı odaları ve ortak çalışma alanları.
 • Teknik Altyapı: Yüksek hızlı internet, laboratuvarlar ve diğer teknik imkanlar.
 • Eğitim ve Seminerler: Girişimcilik, teknoloji, yönetim ve diğer ilgili konularda düzenlenen eğitim programları ve seminerler.
 • Finansal Destek ve Yatırımcı Ağı: Projelerinizi hayata geçirmeniz için çeşitli fon kaynakları ve yatırımcılarla tanışma fırsatları.
 • Networking ve İşbirliği Fırsatları: Diğer girişimciler, iş dünyası ve akademik çevrelerle işbirliği yapma ve ağ kurma imkanları.
 • Prototipleme ve Ürün Geliştirme Desteği: Ürünlerinizi geliştirme ve prototip oluşturma süreçlerinde teknik ve lojistik destek.

Akademisyenler İçin;

Boğaziçi Teknopark Kuluçka Merkezi, akademisyenlerin yenilikçi fikirlerini ticarileştirmeleri ve girişimciliği desteklemeleri için özel olarak tasarlanmış bir dizi hizmet sunar. İşte akademisyenlerin Boğaziçi Teknopark Kuluçka Merkezi'nden alabilecekleri hizmetler:

 • Teknoloji Transferi Danışmanlığı: Akademik araştırmalarınızdan çıkan yenilikleri ticarileştirmek için teknoloji transferi sürecinde uzman danışmanlık.
 • Patent ve Fikri Mülkiyet Danışmanlığı: İnovatif fikirlerinizin korunması için patent ve fikri mülkiyet hakları konusunda rehberlik.
 • Girişimcilik Eğitimleri: Akademisyenler için özel olarak tasarlanmış girişimcilik eğitimleri ve seminerler.
 • Finansal Destek ve Hibeler: Projenizin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için çeşitli fon kaynakları ve hibe programlarına erişim sağlama.
 • Prototipleme ve Test Laboratuvarları: Ürün prototiplenmesi ve testi için laboratuvar olanakları ve teknik destek.
 • Sanayi İşbirlikleri ve Proje Ortaklıkları: Endüstriyel ortaklarla işbirliği yapma ve proje geliştirme fırsatları.
 • Ağ Oluşturma ve Mentorluk: İlgili sektörlerden profesyonellerle ağ kurma imkanları ve mentorluk programları.

Yatırımcılar İçin;

Boğaziçi Teknopark Kuluçka Merkezi, yenilikçi girişimleri destekleyen ve yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunan bir platformdur. İşte yatırımcılar için Boğaziçi Teknopark Kuluçka Merkezi'nde bulunan bazı fırsatlar:

 • Yatırım Fırsatları: Yüksek büyüme potansiyeline sahip yenilikçi projelere erken aşama yatırım fırsatları.
 • Teknoloji Odaklı Yatırımlar: Teknoloji ve inovasyon odaklı projelere yatırım yapma imkanı.
 • Girişimci Ağı ve Etkinlikler: Diğer yatırımcılarla etkileşimde bulunma, deneyim paylaşımı yapma ve yeni iş fırsatları keşfetme imkanları sağlayan etkinlikler ve ağ oluşturma faaliyetleri.
 • Mentorluk ve Danışmanlık: Girişimcilerin işlerini büyütmeleri ve başarıya ulaşmaları için mentorluk ve danışmanlık sağlama fırsatları.
 • Yatırım Portföyü Çeşitlendirme: Farklı sektörlerden ve alanlardan gelecek vadeden projelere yatırım yaparak portföy çeşitlendirmesi yapma imkanı.
 • Erken Aşama Projeler: Henüz gelişme aşamasında olan projelere erken aşamada yatırım yaparak büyüme potansiyelini değerlendirme şansı.
 • Teknoloji Transferi: Üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji transferi projelerine yatırım yaparak yenilikçi teknolojilerin ticarileşmesine katkıda bulunma imkanı

Sanayiciler İçin;

Boğaziçi Teknopark Kuluçka Merkezi, sanayicilerin yenilikçi teknolojilerle büyümelerini ve rekabet avantajı elde etmelerini sağlayacak bir dizi hizmet sunar. İşte sanayicilerin Boğaziçi Teknopark Kuluçka Merkezi'nden alabilecekleri bazı hizmetler:

 • Teknoloji Transferi ve Lisanslama: Üniversite araştırmalarından kaynaklanan teknolojilerin lisanslanması veya işbirliği yoluyla kullanımı için danışmanlık.
 • Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri: Sanayi odaklı Ar-Ge ve inovasyon projeleri için üniversite-sanayi işbirliği programlarına katılım ve proje yönetimi desteği.
 • Eğitim ve Seminerler: İlgili sektörlerdeki en son teknolojiler ve trendler hakkında eğitimler ve seminerler.
 • Pazar Araştırması ve Fikri Mülkiyet Danışmanlığı: Pazar fırsatlarının değerlendirilmesi ve rekabet analizi için pazar araştırması hizmetleri ve fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık.
 • Ürün Geliştirme ve Prototipleme: Yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve prototipleme süreçleri için teknik altyapı ve danışmanlık.
 • Yatırım ve Ticaret Fırsatları: Yenilikçi projelere yatırım yapma veya ticaret fırsatları oluşturma için girişimcilere erişim sağlama.
 • Ağ Oluşturma ve İşbirlikleri: Diğer sanayicilerle işbirliği yapma, ortak projeler geliştirme ve sektör ağlarına katılma imkanları.

Girişimciler İçin

 • Mentorluk ve Danışmanlık: İş geliştirme, strateji, pazarlama ve finansal planlama konularında uzmanlardan birebir mentorluk ve danışmanlık hizmetleri.
 • Ofis ve Çalışma Alanları: Modern ve tam donanımlı ofis alanları, toplantı odaları ve ortak çalışma alanları.
 • Teknik Altyapı: Yüksek hızlı internet, laboratuvarlar ve diğer teknik imkanlar.
 • Eğitim ve Seminerler: Girişimcilik, teknoloji, yönetim ve diğer ilgili konularda düzenlenen eğitim programları ve seminerler.
 • Finansal Destek ve Yatırımcı Ağı: Projelerinizi hayata geçirmeniz için çeşitli fon kaynakları ve yatırımcılarla tanışma fırsatları.
 • Networking ve İşbirliği Fırsatları: Diğer girişimciler, iş dünyası ve akademik çevrelerle işbirliği yapma ve ağ kurma imkanları.
 • Prototipleme ve Ürün Geliştirme Desteği: Ürünlerinizi geliştirme ve prototip oluşturma süreçlerinde teknik ve lojistik destek.

Akademisyenler İçin

Boğaziçi Teknopark Kuluçka Merkezi, akademisyenlerin yenilikçi fikirlerini ticarileştirmeleri ve girişimciliği desteklemeleri için özel olarak tasarlanmış bir dizi hizmet sunar. İşte akademisyenlerin Boğaziçi Teknopark Kuluçka Merkezi'nden alabilecekleri hizmetler:

 • Teknoloji Transferi Danışmanlığı: Akademik araştırmalarınızdan çıkan yenilikleri ticarileştirmek için teknoloji transferi sürecinde uzman danışmanlık.
 • Patent ve Fikri Mülkiyet Danışmanlığı: İnovatif fikirlerinizin korunması için patent ve fikri mülkiyet hakları konusunda rehberlik.
 • Girişimcilik Eğitimleri: Akademisyenler için özel olarak tasarlanmış girişimcilik eğitimleri ve seminerler.
 • Finansal Destek ve Hibeler: Projenizin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için çeşitli fon kaynakları ve hibe programlarına erişim sağlama.
 • Prototipleme ve Test Laboratuvarları: Ürün prototiplenmesi ve testi için laboratuvar olanakları ve teknik destek.
 • Sanayi İşbirlikleri ve Proje Ortaklıkları: Endüstriyel ortaklarla işbirliği yapma ve proje geliştirme fırsatları.
 • Ağ Oluşturma ve Mentorluk: İlgili sektörlerden profesyonellerle ağ kurma imkanları ve mentorluk programları.

Yatırımcılar İçin

Boğaziçi Teknopark Kuluçka Merkezi, yenilikçi girişimleri destekleyen ve yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunan bir platformdur. İşte yatırımcılar için Boğaziçi Teknopark Kuluçka Merkezi'nde bulunan bazı fırsatlar:

 • Yatırım Fırsatları: Yüksek büyüme potansiyeline sahip yenilikçi projelere erken aşama yatırım fırsatları.
 • Teknoloji Odaklı Yatırımlar: Teknoloji ve inovasyon odaklı projelere yatırım yapma imkanı.
 • Girişimci Ağı ve Etkinlikler: Diğer yatırımcılarla etkileşimde bulunma, deneyim paylaşımı yapma ve yeni iş fırsatları keşfetme imkanları sağlayan etkinlikler ve ağ oluşturma faaliyetleri.
 • Mentorluk ve Danışmanlık: Girişimcilerin işlerini büyütmeleri ve başarıya ulaşmaları için mentorluk ve danışmanlık sağlama fırsatları.
 • Yatırım Portföyü Çeşitlendirme: Farklı sektörlerden ve alanlardan gelecek vadeden projelere yatırım yaparak portföy çeşitlendirmesi yapma imkanı.
 • Erken Aşama Projeler: Henüz gelişme aşamasında olan projelere erken aşamada yatırım yaparak büyüme potansiyelini değerlendirme şansı.
 • Teknoloji Transferi: Üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji transferi projelerine yatırım yaparak yenilikçi teknolojilerin ticarileşmesine katkıda bulunma imkanı

Sanayiciler İçin

Boğaziçi Teknopark Kuluçka Merkezi, sanayicilerin yenilikçi teknolojilerle büyümelerini ve rekabet avantajı elde etmelerini sağlayacak bir dizi hizmet sunar. İşte sanayicilerin Boğaziçi Teknopark Kuluçka Merkezi'nden alabilecekleri bazı hizmetler:

 • Teknoloji Transferi ve Lisanslama: Üniversite araştırmalarından kaynaklanan teknolojilerin lisanslanması veya işbirliği yoluyla kullanımı için danışmanlık.
 • Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri: Sanayi odaklı Ar-Ge ve inovasyon projeleri için üniversite-sanayi işbirliği programlarına katılım ve proje yönetimi desteği.
 • Eğitim ve Seminerler: İlgili sektörlerdeki en son teknolojiler ve trendler hakkında eğitimler ve seminerler.
 • Pazar Araştırması ve Fikri Mülkiyet Danışmanlığı: Pazar fırsatlarının değerlendirilmesi ve rekabet analizi için pazar araştırması hizmetleri ve fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık.
 • Ürün Geliştirme ve Prototipleme: Yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve prototipleme süreçleri için teknik altyapı ve danışmanlık.
 • Yatırım ve Ticaret Fırsatları: Yenilikçi projelere yatırım yapma veya ticaret fırsatları oluşturma için girişimcilere erişim sağlama.
 • Ağ Oluşturma ve İşbirlikleri: Diğer sanayicilerle işbirliği yapma, ortak projeler geliştirme ve sektör ağlarına katılma imkanları.

Olanaklarımız

Kuluçka Merkezi
Programlarımız

Başvuruya Açık Çağrılar
Genel Çağrı Programı

Tüm girişimcilere süresiz olarak başvuruya açıktır. ...

Hemen Başvur

Bright Genç Girişim Programı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine özeldir. ...

Hemen Başvur